top of page

Näringsprofil

En detaljerad näringsprofil med frekvensmedicin bygger på över 50 års forskning, bl.a. i Tyskland och USA. Inom NASA är det sedan länge en etablerad metod för både analys och behandling av astronauters hälsotillstånd. I Sverige är det framför allt prof. Björn Nordenström vid Karolinska Institutet som i detalj påvisat hur bioelektriciteten fungerar i våra kroppar.

Finessen med frekvensmedicin är att vi kan mäta hälsotillståndet i kroppen med avancerade instrument utan vare sig blodprover eller biopsier. Näringsprofilen ger information om olika bristtillstånd i olika organ, t.ex. vitaminer, mineraler och spårämnen. Syra/bas-balansen, vilken utgör grunden för all hälsa, testas likaså.

Vi vet vilka frekvenser olika friska vävnader har och kan jämföra dessa värden med den person som analyseras. Näringsprofilen kan sedan ligga till grund för behandling med cellnäring, konstruktiv justering av kost och miljö samt s.k. harmonisering med frekvensmedicin (bioresonans).

Näringsprofilen genomförs med ett av EU godkänt medicinskt instrument (Rayonex PS10) och består av analys, detaljerat protokoll samt tips på optimal kost och cellnäring. En individuell konsultation för genomgång av resultatet ingår i konceptet, liksom 3 uppföljningar med 3-4 månaders intervall.

bottom of page