top of page

ADHD-Support

Du känner antagligen redan till de specifika drag som förknippas med ADHD. Du förstår att det handlar om mer än att sitta och skruva på sig; att inte kunna koncentrera sig och ibland ha problem med att kommunicera.

Bristen på uppmärksamhet i kombination med hyperaktivitet och impulsivitet betraktas som ADHD när symtomen är så uttalade att barnet (eller den vuxne) har svårt att fungera i skolan/jobbet, hemma eller i andra sammanhang.

Det finns fördelar med ADHD, vilket lärare inom den antroposofiska pedagogiken uppmärksammat för många år sedan. Personer med ADHD är ofta intuitiva, konstnärliga och har en mycket god förmåga att läsa av andra människor på sekunden.

Ärftliga faktorer har alltid varit viktiga orsaker till varför barn får problem med sin motoriska, sociala och känslomässiga utveckling. Numera spelar dock faktorer som tillsatser i maten, allergier, miljögifter och elektromagnetisk strålning en stor roll i uppkomsten av ADHD.

Rytmisk rörelsebehandling, som är en central del av brainyogan, stimulerar hjärnan till mognad. Och tack vare dessa exakta övningar lär man sig att koordinera sina rörelser och integrera primära reflexer som skapar obalans på flera plan.

Livsstilsforums ADHD-program startar med en näringsprofil. Den följs av en omläggning av kosten med utrensande och stärkande cellnäring. Att skapa en harmonisk yttre miljö är ockå en viktig del av läkningen.

bottom of page