top of page

Testsida att testa på!!!

Man har länge känt till att en basisk kropp är grunden för god hälsa. Ändå är majoriteten av oss försurade, något som biokemisten Ragnar Berg ägnade sin forskning åt redan på 1930-talet. Försurningen i våra kroppar, och ute i naturen, orsakar en rad negativa effekter som behöver åtgärdas med långsiktiga insatser.

 

Växter behöver många olika näringsämnen för att växa väl och för att bilda ett starkt immunförsvar. Detsamma gäller oss människor! Kombinationen näringsfattiga grödor och monokultur bäddar för angrepp av skadedjur som måste bekämpas med pesticider. Det innebär att ju mer processad maten är, desto mindre näringsinnehåll och desto mer gifter innehåller den. Vi har hamnat i en negativ spiral som orsakar sjukdomar och obalans i miljön.

 

Att avlägsna slaggprodukter, tungmetaller och kemikalier är det ett viktigt steg mot bättre hälsa. Eliminering av elektrosmog från mobiler och wifi ingår i programmet och att dricka rent, filtrerat vatten som hjälper till att avlägsna syrabildande ämnen.

 

Vi behöver supernäring med hög näringstäthet som leder till ett helt spektrum av positiva effekter på vår hälsa. Potentiella vitalämnen som ger näring, mättnad, motverkar inflammationer, gynnar en naturlig viktminskning och som eliminerar vår svaghet för starkt raffinerade produkter som socker, salt, vetemjöl och transfetter.

 

En frisk själ i en frisk kropp! När dagens näringsfattiga kost kombineras med stress och utmattning utan regelbunden återhämtning, blir bristen på vitaminer och mineraler i kroppen ett faktum. Detta påverkar även psyket och känslorna negativt. En förstärkning med biotillgänglig cellnäring leder till psykisk balans så att oro, ångest och mental stress kan hanteras på ett medvetet och konstruktivt sätt.

 

Ge kroppen stöd att uppnå näringsbalans! En analys med frekvensmedicin resulterar alltid i individuella dagsdoser utifrån varje persons unika behov.  Analysen bekräftar det optimala dagliga intaget (ODI) av vitaminer, mineraler, fettsyror m.m. ODI är beteckningen på de doser som visat sig förebygga sjukdomstillstånd, dvs. den nivå av vitala ämnen som täcker behovet så att alla fysiologiska processer kan förlöpa optimalt.

bottom of page